Styret for Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)

GIEK har som formål å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet gjennom å utstede garantier på vegne av den norske stat.

GIEK har som formål å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet gjennom å utstede garantier på vegne av den norske stat. GIEK tilbyr primært garantier for langsiktige eksportlån. I tillegg har GIEK et tilbud av garantier for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge, byggelåns- og kraftgarantier og utfører enkelte andre forvaltningsoppgaver.

Om Styret for Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)

Engelsk: The Norwegian Export Credit Guarantee Agency (GIEK)

Opprettet: 1960

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Postboks 1763 Vika, 0122 Oslo, 122

Eget nettsted: https://www.giek.no

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

GIEK har som formål å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet gjennom å utstede garantier på vegne av den norske stat. GIEK tilbyr primært garantier for langsiktige eksportlån. I tillegg har GIEK et tilbud av garantier for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge, byggelåns- og kraftgarantier og utfører enkelte andre forvaltningsoppgaver.