Forsiden

Styret for Selskapet for industrivekst SF - SIVA SF

Siva – Selskapet for industrivekst er organisert som et statsforetak, jf. statsforetaksloven. Selskapet er, gjennom sin eiendoms- og innovasjonsvirksomhet, statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljøer i hele landet. Siva ledes av et styre på høyst syv medlemmer, eksklusive ansattevalgte representanter. Styremedlemmene oppnevnes av selskapets foretaksmøte. Statens eierskap i Siva følges opp av forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Om Styret for Selskapet for industrivekst SF - SIVA SF

Opprettet: 1968

Type: Styre, statsforetag

 

Kontakt

Postadresse: Postboks 1253 Torgarden, 7462 Trondheim

Eget nettsted: www.siva.no

Aktive medlemmer (pr. 2. juni 2022)

  • Kjell Roland (styreleder)
  • Tine Rørvik (styrets nestleder)
  • Maja Adriaensen (styremedlem)
  • Arve Ulriksen (styremedlem)
  • Heine Østby (styremedlem)
  • Kristian Strømmen (ansattvalgt styremedlem)