Styret i Andøya Space AS

Andøya Space er organisert som et aksjeselskap. Staten og Kongsberg Defence & Aerospace AS eier henholdsvis 90 og 10 pst. av selskapet. Andøya Space leverer infrastrukturtjenester til aktiviteter innen romforskning, miljørelatert forskning og overvåkning, teknologitesting og romrelatert undervisning i Norge. Selskapets styre skal ha mellom fire og ni medlemmer, som oppnevnes av selskapets generalforsamling. Statens eierskap i Andøya Space følges opp av forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Om styret i Andøya Space AS

Opprettet: 1997

Type: Styre, aksjeselskap

Kontakt

Postadresse: Bleiksveien 46, 8480 Andenes

Eget nettsted: www.andoyaspace.no

Aktive medlemmer (pr. 2. juni 2022)

  • Ragnvald Rasmus Sunde (styreleder)
  • Rolf Skatteboe (styrets nestleder)
  • Grete Ellingsen (styremedlem)
  • Heidi Nag Flikka (styremedlem)
  • Trond Hegrestad (styremedlem)
  • Stine Ramstad Westby (styremedlem)
  • Even Aas (styremedlem)
  • Ingrid Hanssen (ansattvalgt styremedlem)
  • Tony Klæboe (ansattvalgt styremedlem)