Forsiden

Styret i Norsk Romsenter

Skal medvirke til å utvikle, samordne og evaluere norsk romvirksomhet - samarbeide med andre lands romrelaterte organisasjoner og medvirke til å samordne norsk romvirksomhet med internasjonal romvirksomhet

Hovedpunkter i mandat

Romsenterets formål er, i samsvar med Regjeringens retningslinjer og til gagn for og i samarbeid med næringsliv, forskning, offentlige etater og norske interesser for øvrig å: - medvirke til å utvikle, samordne og evaluere norsk romvirksomhet - samarbeide med andre lands romrelaterte organisasjoner og medvirke til å samordne norsk romvirksomhet med internasjonal romvirksomhet. Styret i Norsk Romsenter skal lede stiftelsen iflg. stiftelsesloven.

Om Styret i Norsk Romsenter

Opprettet: 1987

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Norsk Romsenter, Postboks 113 Skøyen, 0212 Oslo