Styret i Space Norway AS

Space Norway er organisert som et statsaksjeselskap. Selskapets formål er å forvalte og videreutvikle sikkerhetskritisk og kostnadseffektiv romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov. Styret i Space Norway skal bestå av mellom tre og seks medlemmer, som oppnevnes av selskapets generalforsamling. Statens eierskap i Space Norway følges opp av Forsknings- og innovasjonsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Om styret i Space Norway

Opprettet: 1995

Type: Styre, statsaksjeselskap

Kontakt

Postadresse: Postboks 66 Skøyen, 0212 Oslo

Eget nettsted: www.spacenorway.no

Aktive medlemmer (pr. 2. juni 2022)

  • Svein Olav Munkeby (styreleder)
  • Tore Olaf Rimmereid (styremedlem)
  • Siri Løvlund (styremedlem)
  • Morten Haga Lunde (styremedlem)
  • Ann-Kari Heier (styremedlem)

Christina Aas (ansattvalgt styremedlem)