Styringsgruppe for Senter for hav og Arktis

Styringsgruppen leder senteret og forvalter tilskuddet fra staten.

Detaljer

Permanent, opprettet 2017

Underlagt

Nærings- og fiskeridepartementet - Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Type organ

Styre

Interesserepresentasjon blant deltakerne

Nei

Kontakt

Postadresse

Postboks 6606 Langnes, 9296 Bodø

Eget nettsted

Medlemmer i styringsgruppen

  • Anne Husebekk, leder, 01.01.2017 -
  • Øyvind Fylling-Jensen, 01.01.2017 -
  • Inger Solberg, 01.01.2017 -