Andøya Space Center

Andøya Space Center AS er et 90% statlig eid selskap som leverer operative tjenester og produkter innen rom- og atmosfæreforskning, miljøovervåkning, teknologitesting og -verifisering.

Nettside: https://www.andoyaspace.no/