Eksportkreditt Norge AS

Eksportkreditt Norge AS var et heleid statlig selskap, som tidligere forvaltet den statlige eksportkredittordningen. GIEK og Eksportkreditt Norge AS ble slått sammen til Eksportfinansiering Norge (Eksfin) 1. juli 2021.

GIEK og Eksportkreditt Norge AS ble slått sammen til Eksportfinansiering Norge (Eksfin) 1. juli 2021. Eksfin skal i hovedsak forvalte statlige låne- og garantiordninger for eksport og får en viktig rolle i regjeringens eksportarbeid.

 

 


Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.eksfin.no/