SIVA

Skal bidra til etablering og utvikling av et regionbasert innovasjonsnettverk over hele landet.

SIVA er en nasjonal aktør som skaper sterke verdiskapingsmiljø i distriktene gjennom å etablere og forbedre nasjonal infrastruktur for nyskaping og innovasjon.
SIVA mobiliserer lokale og regionale aktører i et "private-public partnership".

Statsforetaksloven

Retningslinjer for NHDs styrings- og kontrollmyndighet overfor SIVA

Tjenester:

innovasjonstjenester.no


Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.siva.no/