Space Norway

Space Norway AS er et statlig eid selskap som skal bidra til utvikling og drift av romrelatert infrastruktur for nasjonale brukerbehov og tilrettelegging for verdiskaping knyttet til satsing på romvirksomhet i Norge. Selskapet identifiserer og utvikler nye muligheter og prosjekter med langsiktig horisont.

Nettside: https://spacenorway.no/