Statssekretær Lars Jacob Hiim (H)

Adresse: Kongens gate 8, 0153 Oslo
E-post: postmottak@nfd.dep.no
Telefon: 22 24 90 90

Født: 1971
Sivilstatus: Gift, to barn

Statssekretær for næringsministeren

Arbeidserfaring

April 2014 - Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet

Aug 2011 – apr 2014  Avdelingsdirektør for arbeidsliv NHO
 
Des 2007 – aug 2011  Politisk rådgiver i Område kommunikasjon NHO
 
Feb 2006 – des 2007  Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
 
Juni 2004 – oktober 2005 Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet

Des 2002- juni 2004  Statssekretær i Miljøverndepartementet

Mai 1997 – Des 2002  Høyres stortingsgruppe:

August 1996 – mai 1997 Krigsadvokatene for Sør-Norge
Vernepliktig juridisk assistent 
 
Utdannelse
Vår 1996   Cand. Jur. Universitetet i Oslo
 
Verv: Ringerike Kommunestyre 1991-99 
  
Høyre: 
Diverse verv i Buskerud Høyre, Buskerud Unge Høyre og Ringerike Unge Høyre.