Statssekretær Dilek Ayhan (H)

E-post: day@nfd.dep.no
Telefon: 22 24 01 08

Statssekretær for næringsministeren.

Yrkeserfaring

Utdanning

Verv