Øvrig politisk ledelse for fiskeriministeren

Den øvrige politiske ledelsen for fiskeriministeren består av to statssekretærer og en politisk rådgiver. Statssekretærene utnevnes i statsråd og politisk rådgiver ansettes av Statsministerens kontor.