Øvrig politisk ledelse for fiskeri- og sjømatministeren

Den øvrige politiske ledelsen for fiskeri- og sjømatministeren består av en statssekretær og en politisk rådgiver. Statssekretærene utnevnes i statsråd og politisk rådgiver ansettes av Statsministerens kontor.