Øvrig politisk ledelse for fiskeriministeren

Den øvrige politiske ledelsen for fiskeriministeren består av en statssekretær og en politisk rådgiver. Statssekretærene utnevnes i statsråd og politisk rådgiver ansettes av Statsministerens kontor.
Til toppen