Øvrig politisk ledelse for næringsministeren

Den øvrige politiske ledelsen for næringsministeren består av to statssekretærer og en politisk rådgiver. Statssekretærene utnevnes i statsråd og politisk rådgiver ansettes av Statsministerens kontor.