Ekspedisjonssjef Mette I. Wikborg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Ekspedisjonssjef Mette I. Wikborg

E-post: mette.wikborg@nfd.dep.no

Eierskapsavdelingen