Havbruks- og miljøforvaltning

Avdelingsdirektør Yngve Torgersen

Seksjonen har ansvar for innsatsfaktorer, miljøforhold og bærekraft i havbruksnæringen slik som rømming fra havbruksanlegg, forurensning og utslipp, fiskehelse og -velferd, teknologi, fôr og GMO. seksjonen har også ansvaret for arealforvaltningen i kystsonen og internasjonale forhold knyttet til ansvarsområdet (EU/EØS, OIE).
Til toppen