Ekspedisjonssjef Bjørn Kåre Molvik

E-post: Bjorn-Kare.Molvik@nfd.dep.no

Fungerende ekspedisjonssjef, Forsknings- og innovasjonsavdelingen.