Institutter og marin forskning

Avdelingsdirektør Stine Hammer

Seksjonen har ansvar marin forskning og for bevilgningene til Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, virksomhetsstyring av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og eierstyring av Nofima og tilskudd til Veterinærinstituttet og den marine delen av SINTEF. Seksjonen har ansvar for forskningsinstituttpolitikken og forvalter departementets arenaansvar for de teknisk-industrielle instituttene og primærnæringsinstituttene.

Seksjonen har ansvar marin forskning og for bevilgningene til Havforskningsinstituttet og Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, virksomhetsstyring av Fiskeri- og  havbruksnæringens forskningsfond og eierstyring av Nofima og tilskudd til Veterinærinstituttet og den marine delen av SINTEF. Seksjonen  har ansvar for forskningsinstituttpolitikken og forvalter departementets arenaansvar for de teknisk-industrielle instituttene og primærnæringsinstituttene.

Til toppen