Seksjon for rammebetingelser for forskning og innovasjon

Seksjonen arbeider for at den næringsrelevante forskningspolitikken utformes på en måte som bygger opp under innovasjon, omstilling og økt konkurransekraft i norsk næringsliv.

Seksjonen har ansvar for å utvikle og innhente analyser for videreutvikling av innovasjonspolitikken og den næringsrelevante forskningspolitikken i samarbeid med andre berørte departementer. Seksjonen deltar i internasjonalt forskningssamarbeid gjennom OECD, EU samt forskningssamarbeid med enkeltland, og håndterer utdannings- og kompetansesaker i departementet. Seksjonen har ansvar for IPR-området og faglig oppfølging av Patenstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter.