Seksjon for eksportfinansiering

Avdelingsdirektør Julie Rønning

Seksjonen har ansvaret for det norske eksportfinansieringssystemet som består av garantier fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og lån fra Eksportkreditt Norge AS, samt oppfølging av gjenstående lån under den avviklede ordningen under Eksportfinans ASA (som forvaltet eksportkredittordningen før Eksportkreditt Norge). Seksjonen deltar i OECD og International Working Group (IWG) for å videreutvikle internasjonalt regelverk på området. I tillegg har seksjonen ansvaret for å følge opp arbeidet med å fremme norske interesser i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD).