Ekspedisjonssjef Jan Farberg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Ekspedisjonssjef Jan Farberg

E-post: jan.farberg@nfd.dep.no

Handelspolitisk avdeling