Handelspolitisk avdeling

Avdelingen bistår norske bedrifter i internasjonale markeder blant annet gjennom handelspolitiske tiltak som inngåelse av handelsavtaler og innsats for å profilere og fremme norsk næringsliv i utlandet.

Handelspolitisk avdeling arbeider for å fremme handel, norske investeringer i utlandet og forutsigbare rammebetingelser for norske bedrifter i internasjonale markeder. Dette gjøres gjennom handelsavtaler, WTO, oppfølging av det indre marked på nasjonalt plan, i EFTA og overfor EU og gjennom profilering av norsk næringsliv i internasjonalt.  Avdelingen har ansvar for de norske eksportfinansieringsordningene og for internasjonalt samarbeid om regelutvikling innenfor eksportfinansiering. Avdelingen ledes av ekspedisjonssjef Jan Farberg, og består av fem seksjoner.

Avdelingen har følgende seksjoner:

 • Seksjon for handelsavtaler

  Seksjonen leder og koordinerer arbeidet med forhandling og oppfølging av Norges bilaterale frihandelsavtaler, herunder avtaler som inngås i fellesskap med de øvrige landene i Det europeiske frihandelsforbund (EFTA). Seksjonen har hovedansvar for forhandlinger om varer, tekniske handelshindringer (TBT), tjenester, investeringer og handel og bærekraftig utvikling. Seksjonen har også ansvar for avtaler om fremme og beskyttelse av investeringer. Ansvaret for departementets arbeid i EFTA og handels- og investeringsspørsmål i OECD ligger også i seksjonen.

 • Seksjon for eksportfinansiering

  Seksjonen har ansvaret for det norske eksportfinansieringssystemet som består av garantier fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og lån fra Eksportkreditt Norge AS, samt oppfølging av gjenstående lån under den avviklede ordningen under Eksportfinans ASA (som forvaltet eksportkredittordningen før Eksportkreditt Norge). Seksjonen deltar i OECD og International Working Group (IWG) for å videreutvikle internasjonalt regelverk på området. I tillegg har seksjonen ansvaret for å følge opp arbeidet med å fremme norske interesser i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD).

 • Seksjon for internasjonalt næringsfremme

  Seksjonen arbeider med internasjonalisering av næringslivet og bilaterale nærings- og handelsspørsmål, bl.a. bilaterale økonomiske kommisjoner.

 • Seksjon for sjømathandel og WTO

  Seksjonen har ansvaret for saker som er relatert til handel med sjømat, enten de er av bilateral eller multilateral karakter (EU, WTO, FAO). Dette inkluderer tollspørsmål og tekniske eller veterinære bestemmelser som regulerer den bilaterale sjømathandelen (Kina, Brasil, USA og Ukraina mfl.), dokumentasjonskrav knyttet til bærekraftig forvaltning av sjømatprodukter som eksporteres til EU og USA, samt krav til miljømerking av sjømatprodukter.

 • Seksjon for Europa og indre marked

  Seksjonen følger opp utviklingen av det indre marked på nasjonalt plan, i EFTA og overfor EU. Seksjonen har ansvar for nordisk samarbeid og bilaterale, økonomiske relasjoner med EFTA- og EU-statene.

Til toppen