Seksjon for internasjonalt næringsfremme

Avdelingsdirektør Vibeke Greni

Seksjon for internasjonalt næringsfremme arbeider for å fremme handel og norske investeringer i utlandet. Seksjonen har det overordnede ansvaret for bilaterale økonomiske kommisjoner, for profilering av norsk næringsliv internasjonalt, inkludert deltakelse på verdensutstillinger, og for fremme av sjømateksporten, oppfølging av Norges Sjømatråd og markedsavgiften for sjømat. Andre oppgaver omfatter bistand til norsk næringsliv i utlandet, industrielt samarbeid ved forsvarsmateriellanskaffelser, koordinering og tildeling av nærings- og profileringsmidler til utenriksstasjonene, faglig oppfølging av Innovasjon Norges virkemidler for internasjonalisering, koordinering av Team Norway-samarbeidet og av departementets arbeid med samfunnsansvar og omdømme. Seksjonen deltar videre i Barentsrådets arbeidsgruppe for økonomisk samarbeid. Seksjonen har ansvar for å forberede næringsministerens og fiskeriministerens internasjonale reiser, samt tilrettelegge for næringslivsdelegasjoner ved statsbesøk og offisielle besøk.