Kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

E-post: lno@nfd.dep.no
Telefon: 934 19 402