Fung. kommunikasjonssjef Christine Spersrud Haug

Adresse: Kongens gate 8, Oslo
E-post: csh@nfd.dep.no
Mobil: 975 26 759

Christine Spersrud Haug er fungerende kommunikasjonssjef for næringsministeren.  Generelle mediehenvendelser sendes til media@nfd.dep.no