Selskapsrett og næringsregistre

Seksjonen arbeider for å forbedre rammebetingelsene til næringslivet ved å utvikle selskapslovgivningen slik at den er enkel, klar og egnet til å fremme verdiskaping i norske bedrifter. Forvaltning og utvikling av rammelovene med tilhørende forskrifter er en viktig del av seksjonens arbeid. Seksjonen har ansvar for å forvalte selskapslovene, det vil si aksjeloven, allmennaksjeloven, selskapsloven, prokuraloven, samvirkeloven og stiftelsesloven, samt lovene som ligger til grunn for Brønnøysundregistrenes virksomhet. Dette omfatter foretaksregisterloven, firmanavneloven, enhetsregisterloven, og oppgaveregisterloven. I tillegg forvalter seksjonen Lov om Leilendingsgods tilhørende Stamhus. Seksjonen har ansvaret for forpliktelsene som følger av at EØS-avtalen omfatter selskapsretten, herunder regler for eierstyring og selskapsledelse. Seksjonen behandler klagesaker fra Brønnøysundregistrene og dispensasjonssaker etter aksjelovene og selskapsloven.
Til toppen