Seksjon for næringsøkonomi

Seksjonen gir faglige råd om hvilke veivalg som gir størst verdiskaping i norsk økonomi. Seksjonen arbeider med generell næringspolitikk og foretar økonomiske analyser. Arbeidsområdene omfatter blant annet konkurransekraft og omstilling, økonomisk politikk, skatte- og avgiftspolitikk, finanssektoren og de private kapitalmarkedene, arbeidsmarkedet, pensjon og trygd, miljø- og klimapolitikk og konjunkturovervåking. Seksjonen har også et generelt ansvar for avdelingens fellessaker.
Til toppen