Eksportfinansiering Norge (Eksfin)

GIEK og Eksportkreditt Norge ble slått sammen til Eksportfinansiering Norge (Eksfin) 1. juli 2021. Virksomheten skal i hovedsak forvalte statlige låne- og garantiordninger for eksport og får en viktig rolle i regjeringens eksportarbeid.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.eksfin.no/