Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking (NIFES) i Bergen er rådgjevar for fiskeristyresmaktene, Mattilsynet og næringa i spørsmål som gjeld ernæring og mattryggheit og driv forsking på desse områda.

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking (NIFES) i Bergen er rådgjevar for fiskeristyresmaktene, Mattilsynet og næringa i spørsmål som gjeld ernæring og mattryggheit og driv forsking på desse områda.

Nettside: http://www.nifes.no/