Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Noregs geologiske undersøking (NGU)

NGU skal bidra aktivt til at geofagleg kunnskap blir nytta til ei effektiv og berekraftig forvaltning av naturressursar og miljø i Noreg.

NGU skal bidra aktivt til at geofagleg kunnskap blir nytta til ei effektiv og berekraftig forvaltning av naturressursar og miljø i landet vårt. Kompetansen til NGU kan også nyttast i bistandsprosjekt. NGU er eit forskingsbasert forvaltningsorgan og er såleis også faginstans for dei andre departementa i geofaglege spørsmål.

Hovudoppgåva til NGU er å samle, bearbeide og formidle kunnskap om dei fysiske, kjemiske og mineralogiske  eigenskapane til berggrunnen, lausmassane og grunnvatnet i Noreg.

Nettside: http://www.ngu.no/

Til toppen