Norsk nukleær dekommisjonering (NND)

NND skal være et nasjonalt organ for opprydding etter Norges nukleære virksomhet og sikker håndtering av nukleært avfall.

Oppgavene skal utføres på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen. NND skal bidra til samfunnsøkonomisk gode løsninger innenfor sitt ansvarsområde. NND er lokalisert i Halden.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: https://www.norskdekommisjonering.no/