NOU-Utvalg for sjømatindustrien

Utrede sjømatindustriens rammevilkår,hindringer for vekst og forslag til tiltak.

Om NOU-Utvalg for sjømatindustrien

Opprettet: 2013-01-01

Type: Utvalg

Underlagt: Nærings- og fiskeridepartementet - Næringspolitisk avdeling

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utrede sjømatindustriens rammevilkår,hindringer for vekst og forslag til tiltak.