NOU-Utvalg for sjømatindustrien

Utrede sjømatindustriens rammevilkår,hindringer for vekst og forslag til tiltak.

Om NOU-Utvalg for sjømatindustrien

Opprettet: 2013-01-01

Type: Utvalg

Underlagt: Nærings- og fiskeridepartementet - Maritim avdeling

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utrede sjømatindustriens rammevilkår,hindringer for vekst og forslag til tiltak.

Aktive medlemmer (pr. 27.06.2017)