Offentlig utvalg for kvotesystemet og ressursrente i fiskeriene

Om Offentlig utvalg for kvotesystemet og ressursrente i fiskeriene

Opprettet: 2016-01-01

Underlagt: Nærings- og fiskeridepartementet - Fiskeri- og havbruksavdelingen

Kontakt

Postadresse: Nærings - og fiskeridepartemen

Aktive medlemmer (pr. 06.11.2017)