Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Om Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk

Opprettet: 2015-01-01

Underlagt: Nærings- og fiskeridepartementet - Fiskeri- og havbruksavdelingen

Kontakt

Postadresse: sandviksboder 1e, 5035 Bergen

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Sammenslutningen skal utføre oppgaver pålagt i forskrift 5. februar 2015 nr. 89 om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk. oppgavene omfatter planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk av artene laks, ørret, regnbueørret i elver der innslaget av rømt fisk er uakseptabelt.