Faglig strategisk råd for NIFES

Faglig strategisk råd for NIFES er et rådgivende organ for instituttet som skal bidra til faglig kvalitet og utvikling innenfor instituttets formål og øvrige rammer for instituttets virksomhet.

Om Faglig strategisk råd for NIFES

Opprettet: 2012-01-01

Type: Styre

Underlagt: Nærings- og fiskeridepartementet - Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Kontakt

Postadresse: Postboks 2020 Nordnes, 5817 Be

Eget nettsted: https://www.nifes.no/nytt-faglig-rad-nifes/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Faglig strategisk råd for NIFES er et rådgivende organ for instituttet som skal bidra til faglig kvalitet og utvikling innenfor instituttets formål og øvrige rammer for instituttets virksomhet

Aktive medlemmer (pr. 27.06.2017)