Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond

FHF skal forvalte næringens egne midler til finansiering av næringsrettet forskning/fellesprosjekter hvor resultatene gjøres tilgjengelig for bransjene. FHF skal være fiskeri- og havbruksnæringens eget organ. Underlagt  Forsknings- og innovasjonsavdelingen i NFD

Om Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond

Opprettet: 2001-01-01

Type: Utvalg

Underlagt: Nærings- og fiskeridepartementet - Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Kontakt

Postadresse: Postboks 429 Sentrum, 0103 OSLO, 103

Eget nettsted: http://www.fhf.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

FHF skal forvalte næringens egne midler til finansiering av næringsrettet forskning/fellesprosjekter hvor resultatene gjøres tilgjengelig for bransjene. FHF skal være fiskeri- og havbruksnæringens eget organ.

Full mandattekst Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond

Aktive medlemmer (pr. 08.02.2018)