Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

Vedtekter gitt ved kgl. res av 6. april 1973.

Om Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

Opprettet: 1970

Kontakt

Postadresse: Patentstyret, Postboks 8160 Dep, 33

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Vedtekter gitt ved kgl. res av 6. april 1973.

Aktive medlemmer (pr. 11/27/2019)