Rådet for bygg- og anleggsberedskap

Rådgivende organ for NHD ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid.

Rådgivende organ for NHD ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid. Organet skal også fungere som NHDs krigstidsorganisasjon innenfor sin sektor. Rådet ble rekonstituert iht. ny forskrift for bygg- og anleggsberedskap av 1. juli 2013.

Om Rådet for bygg- og anleggsberedskap

Opprettet: 1998

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Nærings- og fiskeridepartement, Postboks 8090 Dep., 0032 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rådgivende organ for NFD ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid. Organet skal også fungere som NFDs krigstidsorganisasjon innenfor sin sektor. Rådet ble rekonstituert iht. ny forskrift for bygg- og anleggsberedskap av 1. juli 2013. Avholdt 2 møter i 2018. Kostnad kr. 500,-

Aktive medlemmer (pr. 8/27/2020)