Rådet for bygg- og anleggsberedskap

Rådgivende organ for NHD ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid.

Rådgivende organ for NHD ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid. Organet skal også fungere som NHDs krigstidsorganisasjon innenfor sin sektor. Rådet ble rekonstituert iht. ny forskrift for bygg- og anleggsberedskap av 1. juli 2013.

Om Rådet for bygg- og anleggsberedskap

Opprettet: 1998-01-01

Type: Utvalg

Underlagt: Nærings- og fiskeridepartementet - Administrasjonsavdelingen

Kontakt

Postadresse: Nærings- og fiskeridepartement, Postboks 8090 Dep. 0032 Oslo, 30

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rådgivende organ for NHD ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid. Organet skal også fungere som NHDs krigstidsorganisasjon innenfor sin sektor. Rådet ble rekonstituert iht. ny forskrift for bygg- og anleggsberedskap av 1. juli 2013.Avholdt 3 møter i 2015.Kostnad kr.18.3700,-