Rådet for matvareberedskap

Rådet for matvareberedskap er et rådgivende organ for NFD ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid. Organet skal også fungere som NFDs krigstidsorganisasjon innenfor sin sektor.

Om Rådet for matvareberedskap

Opprettet: 2003-01-01

Type: Utvalg

Underlagt: Nærings- og fiskeridepartementet - Administrasjonsavdelingen

Kontakt

Postadresse: Posstboks 8090 Dep, 0032 Oslo, 0032 Oslo, 30

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rådet for matvareberedskap er et rådgivende organ for NFD ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid. Organet skal også fungere som NFDs krigstidsorganisasjon innenfor sin sektor. 3 møter 2014.Kostnad kr 283.-