Rådet for matvareberedskap

Rådet for matvareberedskap er et rådgivende organ for NFD ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid. Organet skal også fungere som NFDs krigstidsorganisasjon innenfor sin sektor.

Om Rådet for matvareberedskap

Opprettet: 2003-01-01

Type: Råd

Underlagt: Nærings- og fiskeridepartementet - Administrasjonsavdelingen

Kontakt

Postadresse: Postboks 8090 Dep., 0032 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rådet for matvareberedskap er et rådgivende organ for NFD ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid. Organet skal også fungere som NFDs krigstidsorganisasjon innenfor sin sektor. 2 møter 2017. Kostnad kr. 500.