Styret for Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)

GIEK har som formål å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet gjennom å utstede garantier på vegne av den norske stat.

GIEK har som formål å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet gjennom å utstede garantier på vegne av den norske stat. GIEK tilbyr primært garantier for langsiktige eksportlån. I tillegg gir GIEK et tilbud av byggelåns- og kraftgarantier og utfører enkelte andre forvaltningsoppgaver.

Om Styret for Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)

Opprettet: 1960-01-01

Type: Styre

Underlagt: Nærings- og fiskeridepartementet - Handelspolitisk avdeling

Kontakt

Postadresse: Postboks 1763 Vika, 0122 Oslo, 122

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

GIEK har som formål å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet gjennom å utstede garantier på vegne av den norske stat. GIEK tilbyr primært garantier for langsiktige eksportlån. I tillegg gir GIEK et tilbud av byggelåns- og kraftgarantier og utfører enkelte andre forvaltningsoppgaver.