Styret i Garantikassen for fiskere

Styret har til oppgave å lede Garantikassen for fiskere. De ansatte velger 1 representant.

Om Styret i Garantikassen for fiskere

Opprettet: 1980-01-01

Underlagt: Nærings- og fiskeridepartementet - Fiskeri- og havbruksavdelingen

Kontakt

Postadresse: Pirsenteret, Postboks 1244, 7462 TRONDHEIM, 7462

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Styret har til oppgave å lede Garantikassen for fiskere. De ansatte velger 1 representant.

Aktive medlemmer (pr. 27.06.2017)