Styret i Garantikassen for fiskere

Styret har til oppgave å lede Garantikassen for fiskere. De ansatte velger 1 representant.

Om Styret i Garantikassen for fiskere

Opprettet: 1980

Kontakt

Postadresse: Pirsenteret, Postboks 1244, 7462 TRONDHEIM, 7462

Eget nettsted: http://www.garantikassen.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Styret har til oppgave å lede Garantikassen for fiskere. GFF administrerer for tiden følgende ordninger: Dagpenger for fiskere og fangstfolk, Pensjonstrygden for fiskere, Garantilottordningen og Refusjon av CO2_ og grunnavgift på mineralolje. I tillegg er GFF sekretariat for styret for Likviditetsfondet i Pensjonstrygden for fiskere og regnskapsfører for fondet. De ansatte velger 1 representant.

Full mandattekst Styret i Garantikassen for fiskere

Aktive medlemmer (pr. 10/13/2020)