Styret i Norsk Designråd

Designrådets målsetning: Fremme bruk av god design for å oppnå større konkurranseevne og lønnsomhet i norsk industri og næringsliv - nasjonalt og internasjonalt.

Om Styret i Norsk Designråd

Opprettet: 1963-01-01

Underlagt: Nærings- og fiskeridepartementet - Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Kontakt

Postadresse: Norsk Design- og Arkitektursen, Hausmannsgt. 16, 0182 Oslo, 304

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Designrådets målsetning: Fremme bruk av god design for å oppnå større konkurranseevne og lønnsomhet i norsk industri og næringsliv - nasjonalt og internasjonalt.