Teknologirådet

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi - for samfunnet og for den enkelte. Rådet skal gi innspill om teknologiske valg til Stortinget og øvrige myndigheter.

Om Teknologirådet

Opprettet: 1999-01-01

Type: Råd

Underlagt: Nærings- og fiskeridepartementet - Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Kontakt

Postadresse: Prinsens gate 18, 0152 Oslo, 105

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi - for samfunnet og for den enkelte. Rådet skal gi innspill om teknologiske valg til Stortinget og øvrige myndigheter.