Nærings- og fiskeridepartementets årsregnskap

Nærings- og fiskeridepartementet fører sitt driftsregnskap etter kontantprinsippet.

Årsregnskapet omfatter driftsregnskapet for departementet samt regnskap for Investinor AS og fond for Tapsavsetning, lån til SNSK

2017

Årsregnskap NFD 2017 (pdf)

Revisjon av årsregnskap NFD 2017 (pdf)

Årsregnskap fond for tapsavsetning egenkapitalinnskudd SNSK 2017 (pdf)

Revisjon fond for tapsavsetning egenkapitalinnskudd SNSK 2017 (pdf)

Årsregnskap Investinor AS 2017 (pdf)

Revisjon av årsregnskap investeringsfond til Investinor 2017 (pdf)

2016

Årsregnskap NFD 2016 (pdf)

Revisjon av årsregnskap NFD 2016 (pdf)

Årsregnskap fond for tapsavsetning egenkapitalinnskudd SNSK 2016 (pdf)

Revisjon av årsregnskap fond for tapsavsetning egenkapitalinnskudd SNK 2016 (pdf)

Årsregnskap investeringsfond til Investinor 2016 (pdf)

Revisjon av årsregnskap investeringsfond til Investinor 2016 (pdf)

2015

Årsregnskap NFD (2015) (pdf)

Årsregnskap 2015 - fond Investinor.pdf (pdf)

Årsregnskap fond for Tapsavsetning, lån til SNSK (2015) (pdf)

2014

Årsregnskap NFD 2014 (pdf)

Årsregnskap 2014 - Investinor AS (pdf)

Til toppen