Nærings- og fiskeridepartementets årsregnskap

Nærings- og fiskeridepartementet fører sitt driftsregnskap etter kontantprinsippet.

Årsregnskapet omfatter driftsregnskapet for departementet samt regnskap for Investinor AS og fond for Tapsavsetning, lån til SNSK

2019

2018

2017

2016

2015

2014