Nærings- og fiskeridepartementets årsregnskap

Nærings- og fiskeridepartementet fører sitt driftsregnskap etter kontantprinsippet.

Årsregnskapet omfatter driftsregnskapet for departementet samt årsregnskap for 8 fond departementet forvalter (6 nye fond fra 2020).

2020


2019

2018

2017

2016

2015

2014