EFTA frihandelsavtaler

EFTA frihandelsavtaler

EFTA (The European Free Trade Association) ble stiftet i 1960 for å legge til rette for økt handel og derigjennom vekst og velstand blant medlemslandene. Frihandelsområdet består i dag av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. De fire landene forhandler i felleskap frem frihandelsavtaler med 3.land.

Fiskeri og havbruksnæringen er Norges 3.største eksportnæring. I 2005 ble eksportert fisk og fiskeriprodukter for NOK 31, 7 mrd. Det er derfor viktig at Norge har minst like gode internasjonale konkurransevilkår som våre utlandske konkurrenter. Fiskeri- og kystdepartementet legger derfor stor vekt på inngåelse av nye handelsavtaler med land hvor det er et betydelig vekstpotensiale for eksporten av fisk- og fiskeprodukter. EFTAs frihandelsavtaler er et viktig instrument for å oppnå denne målsetningen og som supplement til de multilaterale forhandlingene i WTO.

Ensidig satsing på nærmarkedene for norsk fisk – og fiskeriprodukter ikke er tilstrekkelig. Fiskeri- og kystdepartementet fokuserer på å bygge opp nye markeder for norsk fisk, utover EU og andre tradisjonelle markeder. Når nye EFTA-avtaler skal forhandles i fremtiden, prioriterer Norge store asiatiske markeder som India, Kina og Japan, samt Russland når de blir medlem av WTO. Disse folkerike og etter hvert svært så kjøpesterke markedene har et betydelig potensial for avsetning av norsk kvalitetssjømat.

EFTAs handelspartnere

Land

Status

Bulgaria

Frihandelsavtale

Chile

Frihandelsavtale

Israel

Frihandelsavtale

Jordan

Frihandelsavtale

Kroatia

Frihandelsavtale

Libanon

Frihandelsavtale

Makedonia

Frihandelsavtale

Marokko

Frihandelsavtale

Mexico

Frihandelsavtale

Palestinske myndigheter (PLO)

Frihandelsavtale

Romania

Frihandelsavtale

Singapore

Frihandelsavtale

Tunisia

Frihandelsavtale

Tyrkia

Frihandelsavtale

Sør-Korea

Frihandelsavtale

SACU (South African Customs Union)

Signert – trer i kraft 1. januar 2007

Thailand

Pågående forhandling

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) er ansvarlig departement for Norges arbeid med EFTAs frihandelsavtaler.

Lenker:

NHDs hjemmeside: www.odin.dep.no/nhd/norsk/samarbeid/europeisk/p30007526/bn.html

EFTA sekretariatets hjemmeside: http://secretariat.efta.int/Web/ExternalRelations/Introduction