Forskning og utvikling

Fiskeri, havbruk og den nye biomarine næringen er kunnskapsbaserte næringer der forskning og utvikling spiller en nøkkelrolle. Forvaltningsforskningen gjør det mulig å drive bærekraftig utnyttelse av ressursene, den næringsrettede forskningen fremmer nyskaping og nye arbeidsplasser.

Oversikt over forskning og utvikling