Norsk eksport av sjømat

Norge er verdens nest største eksportør av sjømat (målt i verdi) etter Kina. Verdiutviklingen i sjømateksporten har økt jevnt de siste årene.

Eksporten av sjømat fra oppdrett hadde i 2012 en verdi på 31,5 milliarder kr, en oppgang på 560 millioner kr eller 2 prosent fra 2011. Den samlede eksportverdien fra de tradisjonelle fiskeriene var 20,6 milliarder kr, som er en nedgang på 1,9 milliard kr eller 8 prosent fra rekordåret 2011. 

Den totale eksportverdien fra norsk sjømat endte på 52,1 milliarder kr i 2012. Eksportert mengde var på ca. 2,5 millioner tonn, som gikk til alle verdens syv kontinenter og om lag 130 land. Eksportverdien av norsk sjømat til EU var på litt under 30 milliarder kr i 2012, og stod dermed for over halvparten av total eksportverdi. Videre ble det eksportert sjømat til Øst-Europa for 8,6 milliarder kr. EU, Øst-Europa og Sentral-Europa utgjorde til sammen litt i underkant av tre firedeler av både total eksportverdi og total mengde sjømat eksportert i 2012.

Russland er det største og viktigste enkeltmarkedet for norsk sjømat, både målt i volum og verdi. Øst-Europa og Russland etterspør mye norsk sild og makrell, men også laks og ørret har fått godt innpass hos russiske konsumenter. Frankrike er et høyt betalende marked som hovedsaklig domineres av norsk laks og torsk. Store mengder norsk fisk videreforedles i Danmark og Polen, og mesteparten reeksporteres derfra til andre land. Asia er også et stort og viktig marked for norsk sjømat, hvor etterspørselen domineres av Japan og Kina.