Årsregnskap

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet har utarbeidet og avlagt årsregnskap i henhold til gjeldende bestemmelser.

Regnskapet gir et dekkende bilde av departementets disponible bevilgninger, regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Årsregnskap for Olje- og energidepartementet for 2017

Årsregnskap for Olje- og energidepartementet for 2016

Årsregnskap for Olje- og energidepartementet for 2015

Årsregnskap for Olje- og energidepartementet for 2014

Olje- og energidepartementet er forvalter av Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging, og har avlagt eget regnskap for dette i henhold til gjeldende bestemmelser.

Årsregnskap for Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging for 2017

Årsregnskap for Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging for 2016

Årsregnskap for Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging for 2015

Årsregnskap for Fond for klim, fornybar energi og energiomlegging for 2014