Administrativ ledelse i Olje- og energidepartementet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Her finner du en oversikt over den administrative ledelse i Olje- og energidepartementet (embetsverket). Departementsråden er øverste faste embetsmann og departementets administrative leder. Hver avdeling ledes av en ekspedisjonssjef.