Ekspedisjonssjef Per Håkon Høisveen

E-post: phh@oed.dep.no
Telefon: 22 24 63 80

Ansvarlig for vassdrags- og energirett.

Til toppen