Ekspedisjonssjef Torhild H. Martinsen

E-post: Torhild-H.Martinsen@oed.dep.no
Telefon: 22 24 63 00

Leder av Energi- og vannressursavdelingen (EV)